Nytt fra nyttår 2023

2023 illustrasjon
Bilde hentet fra Pixabay

Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over hva som er nytt fra 2023 for barnehage og skole.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.12.2022

Barnehage

Stortinget har vedtatt noen endringer i barnehageloven som vil gjelde fra 1. januar 2023.

  • Krav om at hver private barnehage skal være selvstendig rettssubjekt
  • Ny økonomiforskrift til barnehageloven
  • Kommunale og private barenhagers lokaler og utearealer skal være samlet
  • Forbud mot at barnehager eier eller driver annen virksomhet
  • Meldeplikt for private barnehager

Se mer om nyhetene på Udir.no her: Nytt for barnehager

Skole

  • Digitale kartleggingsprøver
  • Støtte til å jobbe med grunnleggende ferdigheter
  • Eksamen etter nye læreplaner for elever og privatister
  • Eksamen etter nye læreplaner for praksiskandidater yrkesfag
  • Nye funksjoner i planleggingsverktøyet

Se mer om nyhetene på Udir.no her: Nytt for skoler