Høring og høringskonferanser om kompetanse- og karriereutvikling for barnehage og skole (NOU 2022:13)

Skjermbilde fra Regjeringen.no

Nå kan du si din mening om rapporten fra utvalget for etter- og videreutdanning i barnehage og skole. Fristen for å komme med innspill er 28. februar 2023.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.12.2022

Utvalget foreslår et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling. Systemet inneholder fire hovedtiltak:

  • én felles tilskuddsordning for barnehage- og skoleutvikling
  • videreutdanningstilbud for ansatte i barnehage og skole, med like vilkår for deltakelse
  • rett til et introduksjonsår for nyutdannede lærere
  • et system for karriereveier i barnehage og skole

Forslaget er beskrevet i utredningen NOU 2022: 13.

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å gjennomføre og oppsummere høringen.

Høringskonferanser

I januar 2023 blir det arrangert tre høringskonferanser. Konferansene arrangeres fysisk, men strømmes for dem som ønsker å se den digitalt.

Hensikten med høringskonferansene er å informere om innholdet i NOUen, åpne for diskusjon om forslagene og oppmuntre til å gi høringssvar.

10. januar 2023 Oslo, Oslo Kongressenter Folkets Hus
11. januar 2023 Tromsø, Scandic Ishavshotel
13. januar 2023 Bergen, Scandic Bergen City

Innholdet vil stort sett være det samme på alle konferansene, men bidragsyterne vil variere.

Påmeldingsfristen er 20. desember.

Målgruppene for høringskonferansene er kommuner, fylkeskommuner, private eiere, ledere og ansatte i barnehage og grunnopplæring, inkludert PPT, voksenopplæringen, fag- og yrkesopplæringen, og kulturskolen. I tillegg er universiteter og høgskoler/lærerutdanningene, fagskoler, statsforvalterne og ulike organisasjoner med tilknytning til barnehage- og grunnopplæringsfeltet i målgruppen.

Les mer om høringskonferansene og påmelding.