Webinar om likestilling og inkludering

27. april arrangerer Likestillingssenteret og Høgskolen i Innlandet webinar med tittelen: Barn - ulike og unike 

Publisert 09.04.2021

Barn - ulike og unike
Et gratis webinar om å fremme en inkluderende praksis og likestilling i barnehagen. Webinaret handler om hvordan vi som ansatte kan se og anerkjenne mangfoldet hos barna som ulike og unike. På denne måten kan vi bidra til å trygge barn og skape et mer inkluderende miljø. Det forebygger krenkelser og mobbing, og kan gjøre at barn opplever økt trivsel, følelse av egenverd og livsmestring.

I Barn - ulike og unike viser vi hvordan barnehagen kan
fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering og etnisitet. Du vil få fagkunnskap, tips og verktøy som er nyttig i din arbeidshverdag.


Webinaret er hovedsakelig for ansatte i barnehager, men ansatte i
SFO, lærere på småtrinnet i skolen og foresatte kan også ha nytte av
webinaret. 
Webinaret holdes av Svein Harald Bigum fra Likestillingssenteret og Camilla Eline Andersen, professor i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Trykke "Delta her" på vedlegget under Dokumenter: Info om webinar likestilling og inkludering, for å bli med på webinaret. (Det er ingen påmelding)
Oppstart for webinaret er 11:45 27.april.

Her er informasjon om webinaret på facebook: https://www.facebook.com/events/745030826214741/

Her er en teaser for webinaret: