Bærekraftig velferdsapparat i kommunene og fylkeskommunen – i lys av endringer i velferdstjenestene - Webinar

Bilde: Statsforvalteren i Innlandet

01.08.22 endres velferdslovgivningen om sammarbeid, utvikling og tilrettelegging av kompetanse i laget rundt barnet/eleven.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.06.2022

Endringer i velferdslovgivningen, som trer i kraft 01.08.22, vil kreve at velferdstjenestene i kommunene i større grad samarbeider, om å utvikle og tilrettelegge kompetanse i laget rundt barnet/eleven. Endringene blir tydeliggjort i de ulike særlovene, med mål om å effektivisere tverrfaglig samarbeid i kommunene, uten at vilkår for å få hjelp endres. Endringene understøtter kommunenes økte ansvar for å gi hjelp, og tilrettelegger for at man kan finne gode løsninger lokalt, der reglene for samarbeid og samordning forenkles og gjøres mer brukervennlige. For enkelte kommuner og velferdstjenester kan nye lovkrav innebære praksisendringer.

Statsforvalteren vil, i samarbeid med KS, høsten 2022 gjennomføre tre Webinarer for å se sammenheng i helhet og sammenheng i kompetansetiltakene knyttet til ordningene:

  • Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (barnehage og skole)
  • Barnevernsreformen
  • Kompetanseløftet 2025 (helse)

Mål:     

  • Belyse endringer i kommuneloven og dens betydning for et bærekraftig velferdsapparat i kommunene / fylkeskommunen med de nevnte ordningene som verktøy.
  • Gi informasjon om ordningene i forkant av søknadsprosessen for tilskuddsordningene for 2023

Målgruppe: Politisk og administrativt nivå i kommunene / fylkeskommunen i Innlandet

Webinar rekke:

  1. Felles informasjon om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (barnehage og skole), barnevernsreformen og Kompetanseløft 2025 (helse)

Tid: 12.09.22, kl. 09.00-11.00

  1. Tverrfaglig samhandling

Tid: 12.10.22, kl. 09.00-11.00

  1. Strategisk kompetanseplan

Tid: 03.11.22, kl. 09.00-11.00

Ansvarlige: Fra Statsforvalteren i Innlandet Iren Wahlquist Skurdal, Elin Amrud, Anne Lise Slåtsveen Feiring, Guri Rudi og fra KS Innlandet Jane Camilla Bjerke Bergh.

For å delta i webinar 1, 12.09.22, klikk på lenken under:

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet

Bli med på en videokonferanseenhet

416417760@t.plcm.vc

Videokonferanse-ID: 122 315 360 3

Alternative VTC-instruksjoner


Program se vedlegg.