Ilene naturreservat

Strandengene på Ilene er viktige rasteområder for fugler. Engene skjøttes med beitedyr.
Strandengene på Ilene er viktige rasteområder for fugler. Engene skjøttes med beitedyr. Foto: Besøkssenter våtmark Ilene.

Rundt 270 fuglearter er observert på Ilene. Det er få områder i Norge som slår dette våtmarksområdet i artsrikdom. Så godt som hvert år registrerer ornitologene nye arter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.11.2018, Sist endret 13.03.2023

Last ned PDF med mer informasjon om Ilene naturreservat

 

Ferdsel i reservatet

Verneforskriften for Ilene naturreservat er streng, blant annet for å sikre at fuglelivet får ro. All ferdsel til lands og vanns innenfor reservatet regnes som "unødig forstyrrelse" av fuglelivet og er følgelig ikke lov vår, sommer og høst.  Det gjelder for eksempel uorganisert vannsportaktivitet som havpadling, kiting, windsurfing mv. Motorisert ferdsel med båt og vannskuter er heller ikke tillatt, med noen unntak for grunneiere innenfor verneområdet. Tønsberg Kajakk Klubb har padlet gjennom Ilene opp i Aulielva for trening og konkurranser siden 1935. Forskriften åpner for at klubben kan søke om tillatelse til denne aktiviteten. 

Tillatelse for Tønsberg Kajakk Klubb

Forskrift for Ilene naturreservat

 

Besøkssenter våtmark Ilene

Rett ved Ilene naturreservat ligger Besøkssenter våtmark Ilene. Senteret er et nasjonalt autorisert natursenter som har gratis pedagogiske opplegg for skoler og barnehager, og åpne dager for publikum i sommerhalvåret. 

Les mer om Besøkssenter våtmark Ilene her...

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontakt oss

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no


All kontakt på e-post blir behandlet etter samme prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angående en spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjelder saken personsensitive opplysninger, kan du òg sende sikker melding 

Telefon til vårt sentralbord:  33 37 10 00