Nye satsar – produksjonssvikt i jordbruket

Landbruksdirektoratet har no berekna dei nye satsane. 

Publisert 28.09.2023, Sist endret 27.10.2023

Regjeringa annonserte tidlegare i sommar at satsauken som skulle koma i 2024 vert framskynda til 2023. 

Satsane skal gjennom behandling i Stortinget før dei kjem inn i forskrifta.

Sjå satsane på regjeringa.no