Luking av landøyda monner!

Trond Jaabæk og Tom Rune Gundersen er godt fornøyd med at det deltok så mange frivillige i årets dugnad.
Trond Jaabæk og Tom Rune Gundersen er godt fornøyd med at det deltok så mange frivillige i årets dugnad. Foto: Solfrid Mygland / Statsforvalteren i Agder.

For andre år på rad ble en omfattende lukeaksjon gjennomført i Lindesnes kommune.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.08.2022

Planten er giftig for storfe og hest. Ansvarlig for aksjonen 10. august var lokale bondelag, bonde og småbrukarlaget, Naturvernforbundet og kommunen. Tom Rune Gundersen i Mandal Bondelag var koordinator for dugnaden.

Det ble satt ut hengere på 13 ulike steder i kommunen, godt merket så frivillige som deltok i aksjonen ikke skulle være i tvil om hvor landøyaplantene skulle leveres. Minst 100 frivillige deltok på den godt organiserte dugnaden.

Til sammen ble det plukket 8 tonn landøydaplanter som ble levert til MAREN gjenvinningsstasjon oppsummerer koordinatoren for aksjonen. Gundersen er svært fornøyd med samarbeidet med MAREN som hadde tilrettelagt for effektiv og god håndtering. Når avfallsstasjonen mottar plantene, fyller de ansatte planteavfallet i konteinere. Konteinerne lukkes kjapt for å hindre at blomster og frø sprer seg, og konteinerne med landøyda sendes videre til Kristiansand for brenning raskest mulig.

Det er oppløftende å se den positive effekten av lukingen i fjor. Under årets aksjon var det mange steder helt tydelig mindre landøyda å se under årets dugnad enn i fjor. Et eksempel er lukingen i Ime skolegård, der ble det luket og fjernet 6 sekker med landøyda i fjor mot 1 sekk i år.

Det er imidlertid fremdeles mye landøyda rundt omkring i kommunen, særlig i områder som ikke ble luket i fjor. Til neste år kan det være aktuelt å utvide aksjonen til nye områder. Ved befaring til næringsområdet på Gismerøya benyttet vi anledningen til å luke de plantene som var lettest tilgjengelig, og det tok ikke mange minuttene å fylle opp trakturskuffa med landøyda. Gismerøya er et aktuelt område å innlemme i neste års dugnad.

Traktor med landøyda på Gismerøya.
Traktor med landøyda på Gismerøya. Foto: Solfrid Mygland / Statsforvalteren i Agder.

Trond Jaabæk representerer hestenæringen og engasjerer seg også i bekjemping av landøyda. Han har testet ut effekt av sprøyting av landøyda i en veikant mot areal med grasproduksjon. Veikanten ble luket under dugnaden i fjor. I slutten av mai år sprøytet han halvparten av veikanten med godkjent sprøytemiddel. Ved opptelling av landøydarosetter på areal med både sprøyting og luking året før fant han 16 landøydarosetter, mens på arealet som ikke ble sprøytet var det 59 rosetter. Sprøyting i tillegg til luking kan være et effektivt tiltak. Det må i tilfelle gjøres når planten har utviklet rosetter, og det er ellers viktig å følge instruksjoner på plantevernmiddelets etikett. Når planten er i blomstring er det uansett for sent å sprøyte, da bør planten fjernes manuelt.

Kjemisk nedkjemping er imidlertid ikke en del av dugnaden, her er det manuell luking og fjerning av planten som gjelder! Tidspunktet for denne dugnaden ser ut til å være gunstig. Det er viktig å få fjernet landøydaplantene før frøsetting, samtidig må en ikke fjerne plantene for tidlig siden larven av den rødlistede sommerfuglen karminspinneren beiter på landøydaplanene.

Karminspinneren har vært i full aksjon flere steder i kommunen tidligere på sommeren. På dugnadsdagen oppdaget dugnadsteamet som luket landøyda ved Ime skole en larve av karminspinner på nedbeitet landøydaplante. I dette området var det store mengder larver i juli. Det ble rapportert om en del funn av larver ulike steder i kommunen på dugnadsdagen også. Men dugnadsgjengen er godt kjent med at planter bør bli stående urørt ved funn av karminspinnerlarver, mens blomstene bør klippes av og fjernes.

Karminspinnerlarver på landøyda.
Karminspinnerlarver på landøyda. Foto: Kirstine Fuskeland / Lindesnes kommune.

Vi hos Statsforvalteren er imponert over engasjementet, pågangsmotet og gjennomføringsevnen til lokale ildsjeler! God informasjon om den giftige landøydaplanten og godt samarbeid mellom ulike aktører er viktig for å engasjere så mange i dette arbeidet. Dugnader som dette har utvilsomt stor verdi!

Se NRK Sørlandets innslag om dugnad i Lyngdal og Farsund.