Problemer i eStil RMP – tiltak

Landbruksdirektoratet har iverksatt tiltak for å håndtere problemene i eStil RMP, bl.a. at søker kan sende inn søknad til og med 29. oktober 2023 uten å få trekk.

Publisert 19.10.2023

Nærmere 850 søknader var mottatt i eStil RMP per 16. oktober, det vil si at de fleste søkerne i Agder har fått levert søknad om regionale miljøtilskudd innen fristen. Men så dukka det dessverre opp uventa feil.

Landbruksdirektoratet har derfor iverksatt følgende tiltak:

  • Søknadssystemet er åpnet igjen slik at alle søkere får mulighet til å søke fram til den 29. oktober, uten å få trekk i tilskuddet. Søkerne kan endre og sende inn søknader som vanlig.
  • Det vil ikke være mulig å endre søknad eller sende ny søknad etter 29. oktober.
  • Kommunene må vente til 30. oktober med å starte saksbehandling.

Med utsatt frist unngår vi mange søknader om dispensasjon fra søknadsfristen, og søkerne vil ikke få trekk for å ha levert søknad etter 15. oktober.

Vi minner om at hendelsesloggen i eStil-RMP må sjekkes når dere skal undersøke hvorfor søknader står som «under registrering av søker», når søker mener de har levert inn søknad innen fristen. Står det i loggen at siste aktivitet er «søknad mottatt», så er søknaden mottatt innen fristen. Landbruksdirektoratet kommer tilbake til hvordan dette skal fikses, slik at søknad får status «mottatt» igjen på arbeidsbenken deres.

Er det søknader som har blitt gjenåpna etter at den er mottatt, bør kommunen ta kontakt med de aktuelle søkerne og be de sende inn søknaden på nytt.

Landbruksdirektoratet beklager feil som har oppstått i systemet, og har full forståelse for ulempene, merarbeidet og usikkerheten dette har ført til for både søkere og dere i kommunene.