Klimasats i kommunene på Agder

Illustrasjonsfoto – klimakalkulatoren.
Illustrasjonsfoto – klimakalkulatoren. Foto: Reidar Tveiten / Statsforvalteren i Agder.

Flere kommuner i Agder er invitert med i et prosjekt som skal øke kompetansen om landbrukets klimakalkulator. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.01.2022

Målet er å bidra til økt bruk av kalkulatoren i landbruket.

Kommunenes landbruksrådgivere har ingen direkte rolle i bruken av klimakalkulatoren på det enkelte gårdsbruk, men tanken er at ved å øke kompetansen til kommunens rådgivere vil dette kunne øke bruken av kalkulatoren. Landbruksrådgiverne har ofte god kontakt med det store flertallet av bønder i kommunen og kan derfor være bidragsytere i å øke utbredelsen til klimakalkulatoren.

Det er Agder fylkeskommune som står som prosjekteier, mens Norsk landbruksrådgiving Agder skal være prosjektleder for prosjektet. Prosjektet skal samle inntil fem landbrukskontorer fra ulike kommuner på Agder i ei prosjektgruppe. Kommunene skal være spredt både geografisk og med tanke på hvilke produksjoner som er dominerende i kommunen. Denne prosjektgruppa skal gjennom kurs og gårdsbesøk øke sin forståelse for og kompetanse om klimakalkulatoren. Parallelt skal det etableres ei gruppe med bønder fra de samme kommunene som skal få utført kalkulasjon på sin gård. Gruppa med bønder og gruppa med kommunale rådgivere skal ha flere møtepunkt underveis i prosjektperioden for å kunne gi hverandre råd og tips om hvordan de best kan hjelpe hverandre.

Statsforvalteren i Agder har bidratt i en forprosjektfase med utarbeiding av prosjektbeskrivelse og vil i fortsettelsen sitte i ei referansegruppe for prosjektet. Prosjektet starta opp vinteren 2022 og avsluttes før nyttår samme år. Agder fylkeskommune har som prosjekteier fått tilsagn om tilskudd på 236 000 kr fra klimasats-ordningen til Miljødirektoratet. Totale prosjektkostnader er beregnet til 472 000 kr.

– Vi håper dette prosjektet kan bidra til økt bruk av klimakalkulatoren for landbruket og i neste omgang reduserte klimagassutslipp fra næringa, sier Berit Stray Egeli, prosjektansvarlig i Agder fylkeskommune.

Kontaktpersoner