Infoskriv 23. august 2022

 • Jordregisteroppdatering i Landbruksregisteret – frist 25. august
 • Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd – frist 26. august
 • Prognose for tilskudd til produksjonssvikt – frist 30. august
 • Produksjonssvikt – kommunens oppgaver
 • Opplæring SKART 31. august
 • Dialogmøter om jordsmonnskart i Kristiansand og Lillesand 1. september
 • Seminar om jordvern 2. september
 • Gruppemøter PT og RMP
 • Kystskogkonferanse 2022
 • Kulturlandskapskurs – påmeldingsfrist 1. september
 • Lukeaksjoner mot landøyda
 • Ministerbesøk i Grimstad
 • Personalendring hos Statsforvalteren

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.08.2022

Jordregisteroppdatering i Landbruksregisteret – frist 25. august

Informasjon om massivoppdatering av arealtall i Landbruksregisteret fra jordregister finner du under Jordbruksforvaltning, i boksen Landbruksregisteret og AR5.

Frist 25. august:

 • Frist for kommuner som oppdaterer AR5 i sentral base (Sentral FKB).
 • Opplysninger i Landbruksregisteret om hvilke grunneiendommer som er tilknyttet hvilken landbrukseiendom bør være oppdatert.
 • Landbrukseiendommer som eventuelt skal unntas oppdatering må være merket i Landbruksregisteret.

Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd – frist 26. august

Kommunen har frist fredag 26. august til å godkjenne den ekstra utbetalingen i september. Vi viser til e-post fra Landbruksdirektoratet videresendt til saksbehandlere i kommunene 16. august. Planlagt utbetalingsdato er til 7. september.

Rundskriv 2022-38 om ekstrautbetalingen og veiledning til saksbehandlerne er publisert på Landbruksdirektoratet sin nettside. Lenke til opptak av webinar om ordninga ligger under fanen «eStil-PT» i Elektroniske tjenester, før en går til fagsystemet.

Prognose for tilskudd til produksjonssvikt – frist 30. august

Landbruksdirektoratet ber om oppdaterte prognoser for ordningen produksjonssvikt ved klimabetingede skader innen 1. september. Vi ber om at dere sender en oversikt til Anne Kari Birkeland innen tirsdag 30. august. Bruk skjemaet «Prognoseforespørsel august 2022». 

Produksjonssvikt – kommunens oppgaver

Husk å føre journal over meldinger om potensiell produksjonssvikt.

Kontroller minst 10 % av foretakene ved avlingssvikt, 50 % ved svikt i honningproduksjonen.

Se egen artikkel

Opplæring SKART 31. august

Teamsmøte onsdag 31. august kl. 09.00–11.00. 

Kontakt Karl Gjermund Damli dersom du ikke har fått innkalling.

SKART er en feltapp for offentlig skogforvaltning. 

SKART – status per mai 2022 (PDF)

Dialogmøter om jordsmonnskart i Kristiansand og Lillesand 1. september

1. september kl. 09.00–11.15 i Lillesand og kl. 12.15–15.00 i Kristiansand.

Hege Ulfen fra NIBIO kommer.

Påmelding til kommunens saksbehandler innen 30. august.

Se informasjon om møtet i Lillesand (PDF)

Se informasjon om møtet i Kristiansand (PDF)

Seminar om jordvern 2. september

Tid: 2. september 2022, kl. 09.00–11.30
Sted: Bystyresalen i rådhuset i Kristiansand sentrum, Rådhusgata 18
Tema: Jordvern i det store bildet

Det er ingen påmelding til seminaret.

Se program og annen informasjon i vår kurs- og konferansekalender.

Gruppemøter PT og RMP

Kl. 09.30–14.00

 • 6. september: Arendal, møterom 401, Statsforvalteren
 • 12. september: Evjemoen, kommunestyresalen
 • 14. september: Lyngdal, formannskapssalen, 2. etg. i rådhuset

Har du godtatt møteinnkalling og sendt svar, er du påmeldt. Svar snarest, dersom du ikke har gjort det. Send en e-post til Kjellfrid Straume dersom du ønsker å bytte møte.

Kystskogkonferanse 2022

Tid: 12.–13. september
Sted: Molde og Rauma
Tema: Verdiskaping og klima hand i hand?

Se program (PDF)

Lenke til påmeldingsside

Kulturlandskapskurs – påmeldingsfrist 1. september

Tid: 28.–29. september
Sted: Egersund

Lenke til informasjon og påmelding

Lukeaksjoner mot landøyda

For andre år på rad ble en omfattende lukeaksjon gjennomført i Lindesnes kommune. 

Les vår reportasje fra Lindesnes

Se NRK Sørlandets innslag om dugnad i Lyngdal og Farsund

Ministerbesøk i Grimstad

Sandra Borch var på rundtur i Grimstad 18. august.

Les vår reportasje

Personalendring hos Statsforvalteren

Silje Lunden Gotehus har i deler av stillingen gått over i et midlertidig engasjement som lederkoordinator for statsforvalter Gina Lund. Silje vil fortsatt ta hånd om pelsdyrsakene. Anne Kari Birkeland overtar hovedansvaret for produksjonssviktordningen denne sesongen.