Jordvern i det store bildet

Dato:
2. september 2022 09:00 - 11:30
Sted:
Bystyresalen i rådhuset i Kristiansand sentrum, Rådhusgata 18
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Politikere og ansatte i kommunene samt andre som jobber med landbruksforvaltning, jordvern, plan og arealforvaltning (reguleringsplan, kommuneplan, regional plan, veiplanlegging) samt konsulenter og andre interesserte.

Statsforvalteren i Agder inviterer til seminar i Kristiansand 2. september kl. 09.00–11.30.

Publisert 23.08.2022

De sentrale føringene på jordvern er meget strenge – nedbygging av dyrka jord skal ned på et absolutt minimum. Likevel taper ofte jordvernet i arealkampen mot andre formål. I seminaret løfter vi blikket og ser på jordvern i det store bildet – belyst fra ulike aktører på Agder og fra nabofylket Rogaland.

Seminaret blir i Kristiansand i tilknytning til arrangementet Mat i sentrum.

Program

Tidspunkt

Tema og foredragsholder

09.00–09.10

Innledning og velkomst.

09.10–09.20

Hvor langt er vi kommet i Kristiansand?, ved ordfører Jan Oddvar Skisland

09.20–09.50

Jordvern i det store bildet, ved rådgiver Hege Ulfeng fra NIBIO

Pause

10.05–10.20

Gode jordvernhistorier fra nabofylket, ved fagleder Knut Harald Dobbe fra Rogaland fylkeskommune

10.25–10.40

Interesseorganisasjoners arbeid med jordvern i Agder, ved Bondelaget, Jordvern Agder og Naturvernforbundet

10.40–10.55

Næringsforeningas perspektiv på jordvern, ved leder Roar Osmundsen

10.55–11.10

Jordvern i plan, ved plansjef Venke Moe fra Kristiansand kommune

11.10–11.30

Spørsmål og diskusjon

 

Seminaret er gratis. Det er ingen påmelding.

Det serveres kaffe, te og frukt.

Dato:
2. september 2022 09:00 - 11:30
Sted:
Bystyresalen i rådhuset i Kristiansand sentrum, Rådhusgata 18
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Politikere og ansatte i kommunene samt andre som jobber med landbruksforvaltning, jordvern, plan og arealforvaltning (reguleringsplan, kommuneplan, regional plan, veiplanlegging) samt konsulenter og andre interesserte.

Kontaktpersoner