Regler for laksefisket 2021-2025

Høringsuttalelser om regler for laksefisket i Trøndelag for kommende år er oppsummert og sendt Miljødirektoratet. 

Publisert 15.10.2020

Fylkesmannen har fått nærmere 30 høringsuttalelser om regler for fiske etter laks og sjøørret i Trøndelag. Disse er nå sammenstilt og sendt til Miljødirektoratet med våre kommentarer. Flere uttalelser av generell karakter er sendt direkte til direktoratet og er derfor ikke med i vår sammenstilling.

Miljødirektoratet gjør nå ferdig forskriftene for hele landet og gjennomfører møter med organisasjoner og Sametinget.

Nye forskrifter forventes kunngjort på lovdata.no i løpet av første kvartal 2021.