Regler for laksefisket 2021-2025

Høringsuttalelser om regler for laksefisket i Trøndelag for kommende år er oppsummert og sendt Miljødirektoratet. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.10.2020

Fylkesmannen har fått nærmere 30 høringsuttalelser om regler for fiske etter laks og sjøørret i Trøndelag. Disse er nå sammenstilt og sendt til Miljødirektoratet med våre kommentarer. Flere uttalelser av generell karakter er sendt direkte til direktoratet og er derfor ikke med i vår sammenstilling.

Miljødirektoratet gjør nå ferdig forskriftene for hele landet og gjennomfører møter med organisasjoner og Sametinget.

Nye forskrifter forventes kunngjort på lovdata.no i løpet av første kvartal 2021.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.