Utlysning av fjellandbruksmidler høst 2021

Statsforvalteren i Trøndelag har ansvar for den spesielle fjellandbrukssatsingen for perioden 2019 - 2022. Det er avsatt spesielle midler til denne satsingen. Søknadsfrist er 15. september 2021

Publisert 12.08.2021

Det er ca 500.000 til fordeling i 2021. Ordningen er utvidet til også å gjelde i 2022. Midlene skal gå til utviklingstiltak i fjellandbruket. 9 kommuner i Trøndelag er derfinert som fjellandbrukskommuner.

Det er en målsetning at prosjektene gir konkrete resultater i form av økt verdiskaping, aktivitet og rekruttering. Tilretteleggende fellestiltak som kommer mange til gode, prioriteres. Tildelingen skal forankres i regionalt næringsprogram. Tilskudd kan gis til organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsgrupperinger. Prosjektene skal være tydelig forankret i næringa og gårdbrukere er den primære målgruppen.  

Fullstendig utlysning finner dere her.