Tilskudd til fjellandbruket i Trøndelag 2021

Søknadsfrist:
15. oktober 2021 23.59
Målgruppe:
Fellestiltak i fjellandbruket, tradisjonelt og bygdenæringer
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Vi oppfordrer spesielt kommunene sammen med lokale samarbeidspartnere om å søke for å dra til å forsterke lokalt utviklingsarbeid rettet mot landbruket i kommunen. I tillegg oppfordrer vi til samarbeid mellom kommuner.
Rapporteringsfrist:
15. november 2022 23.59

Fjellandbruksmidlene skal bidra til bærekraftig og klimasmart verdiskaping i fjellområdene innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer. Ryggraden i fjellandbruket er den grovfôrbaserte husdyrdriften, men tilleggsnæringer knyttet til lokal mat og reiseliv bidrar også til en betydelig del av verdiskapningen.  

Publisert 23.02.2021

Det er en målsetning at prosjektene gir konkrete resultater i form av økt verdiskaping, aktivitet og rekruttering. Tilretteleggende fellestiltak som kommer mange til gode, prioriteres. Tildelingen skal forankres i regionalt næringsprogram. Tilskudd kan gis til organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsgrupperinger. Prosjektene skal være tydelig forankret i næringa og gårdbrukere er den primære målgruppen.  

Vi oppfordrer spesielt kommunene sammen med lokale samarbeidspartnere om å søke for å dra til å forsterke lokalt utviklingsarbeid rettet mot landbruket i kommunen. I tillegg oppfordrer vi til samarbeid mellom kommuner.   

Dette er siste året med tilskuddsmidler i en tre-årig satsing fra 2019-2021, framforhandlet i jordbruksavtalen. Det kan gis inntil 75 % tilskudd. For å få mest mulig verdiskaping av midlene, ønsker vi at kommunene, næringa og andre finansieringskilder legger midler i potten, i tillegg til engasjement og egeninnsats.  

Område: Fjellandbruket i Trøndelag gjelder for kommunene Røyrvik, Namsskogan, Lierne, Meråker, Tydal, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal

Søknad: På vedlagt søknadsskjema med utfyllende vedlegg. Søknad sendes til sftlpost@statsforvalteren.no  

Søknadsfrist: Søknadsfristen er utvidet til 15. oktober. Gi oss beskjed om dere jobber med søknader, slik at vi vet litt om hva vi kan forvente. 

Søknadsfrist:
15. oktober 2021 23.59
Målgruppe:
Fellestiltak i fjellandbruket, tradisjonelt og bygdenæringer
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Vi oppfordrer spesielt kommunene sammen med lokale samarbeidspartnere om å søke for å dra til å forsterke lokalt utviklingsarbeid rettet mot landbruket i kommunen. I tillegg oppfordrer vi til samarbeid mellom kommuner.
Rapporteringsfrist:
15. november 2022 23.59