Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Landbruk og reindrift

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


14.01.2021

Oppdatert statistikk for skog og skogbruket i Trøndelag

Et utvalg av areal- og aktivitetsstatistikk for skogen og skogbruket i Trøndelag er nå oppdatert med tall for 2020. Her kan du gjøre oppslag på kommuner, regioner eller hele fylket.


06.01.2021

Virkemidler til næringsutvikling og innovasjon i trøndersk landbruk 2021

Kommunal landbruksforvaltning, organisasjoner, kunnskapsutviklere, rådgivere med flere oppfordres til å jobbe fram prosjekt som kan gis tilskudd fra flere økonomiske virkemidler forvaltet av Trøndelag fylkeskommune.


14.12.2020

Webinar: Vannforvaltning - kommunenes sektoransvar på jordbruksområdet

Landbruksavdelingen og klima og miljøavdelingen hos Fylkesmannen inviterer til webinar om vannforvaltning – kommunenes sektoransvar på jordbruksområdet torsdag 7. januar kl. 10 – 14.


07.12.2020

Utlysning av kandidater til Årets Økobonde - Trøndelag 2020

Fylkesmannen i Trøndelag vil i år dele ut prisen «Årets økobonde 2020» til den eller de som gjør en god innsats for utvikling og omdømmebygging av det økologiske landbruket i Trøndelag. Vi ønsker kandidater fra ulike økologiske produksjoner.

Prisen består av diplom og pengegave på 15.000, - kroner.


30.11.2020

Kulturlandskapsprisen for Trøndelag 2020 - utvidet frist!

Det er fortsatt mulig å foreslå kandidater til kulturlandskapsprisen 2020.

Ny frist er satt til 15. desember.


23.11.2020

Bruk av lokalmat og matvarer i sesong

Fylkesmannen arrangerer en møteserie om skolemat høsten 2020. Denne gangen handlet det om hvordan skoler kan bruke lokalmat og sesongråvarer. Deltakerne fikk også tips til gode løsninger for offentlige innkjøp.


06.11.2020

Mange søknader om erstatning etter avlingssvikt i Trøndelag i 2020

2020 har vært et krevende år for mange bønder i Trøndelag på grunn av værforholdene gjennom vekstsesongen. De klimatiske forholdene har gitt avlingsskade i en god del områder og mange søker nå om erstatning for å redusere det økonomiske tapet. 


04.11.2020

Kurs i dyrking av grønnsaker

Prosjekt Markedshage Trøndelag inviterer til kveldskurs i dyrking av grønnsaker 17. nov kl 17.00 - 21.00.


03.11.2020

Invitasjon til inkubatorprogrammet Dyrk for salg fra markedshagen

Fylkesmannen i Trøndelag ønsker å øke andelen småskala lokalprodusert grønt i Trøndelag. Det inviteres til deltagelse i inkubatorprogrammet Dyrk for salg fra Markedshagen. Frist for påmelding er 1. november.

 


28.10.2020

Spis smart - næringsrik mat uten høye kostnader

Fylkesmannen arrangere en møteserie om skolemat høsten 2020. Denne gangen handlet det om hvordan skoler kan servere næringsrik mat, og plukke opp ernæringstips fra idretten. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel