Frist Uke Høring
desember 2021
15. des 50 Forvaltningsplaner for fire skogvernområder på høring
november 2021
26. nov 47 Høring - søknad om deponi for rene masser - BAA1, BAA2 & BAA12 - Rennebu/Midtre Gauldal kommune
20. nov 46 Forvaltningsplaner på høring for Ramsarområdet Innherred ferskvannssystem
12. nov 45 Høring av plan for avslutning og etterdrift av Hauka deponi - Midtre Gauldal kommune
oktober 2021
29. okt 43 Høring - søknad om drift av Leksvik gjenvinningsstasjon
22. okt 42 Søknad om tillatelse til mudring i sjø – nedlegging av ny kommunal vannledning i Levangersundet – Levanger kommune
15. okt 41 Høring - søknad om drift av gjenvinningsstasjon - Meråker
01. okt 39 Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - Hutjønna - Åfjord kommune
01. okt 39 Søknad om tiltak i Nidelva – Kjøpmannsgata 53-55 – Trondheim kommune
september 2021
24. sep 38 Søknad om utslippstillatelse for Fosenskalldyr AS – Vasøya
10. sep 36 Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for midlertidig anleggsarbeider på E6 langs strekningen Ulsberg -Toset i Rennebu kommune (område 1).
01. sep 35 Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - M14 - Malvik kommune
01. sep 35 Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - Langsteindalen - Stjørdal kommune
august 2021
30. aug 35 Meråker kommune søker om tillatelse til utslipp fra nye Meråker renseanlegg.
15. aug 32 Revisjon av verneforskriften for Øvre Forra naturreservat
juli 2021
12. jul 28 Stjørdal kommune søker om tillatelse til utslipp fra nye Hjelset vannbehandlingsanlegg.
10. jul 27 Søknad om utslippstillatelse for midlertidig anleggsarbeider på FV 704 på strekningen Tanem-Tulluan i Trondheim kommune og utslipp av vaskevann fra tunnel på ferdig vei.
04. jul 26 Søknad om endring av tillatelse - Tiller snødeponi - Trondheim kommune bydrift
juni 2021
20. jun 24 Endring av tillatelse - Skjørdalen deponi i Verdal
20. jun 24 Forslag til vern av skogområder
Frist Høring
desember 2021
15. des Forvaltningsplaner for fire skogvernområder på høring
november 2021
26. nov Høring - søknad om deponi for rene masser - BAA1, BAA2 & BAA12 - Rennebu/Midtre Gauldal kommune
20. nov Forvaltningsplaner på høring for Ramsarområdet Innherred ferskvannssystem
12. nov Høring av plan for avslutning og etterdrift av Hauka deponi - Midtre Gauldal kommune
oktober 2021
29. okt Høring - søknad om drift av Leksvik gjenvinningsstasjon
22. okt Søknad om tillatelse til mudring i sjø – nedlegging av ny kommunal vannledning i Levangersundet – Levanger kommune
15. okt Høring - søknad om drift av gjenvinningsstasjon - Meråker
01. okt Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - Hutjønna - Åfjord kommune
01. okt Søknad om tiltak i Nidelva – Kjøpmannsgata 53-55 – Trondheim kommune
september 2021
24. sep Søknad om utslippstillatelse for Fosenskalldyr AS – Vasøya
10. sep Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for midlertidig anleggsarbeider på E6 langs strekningen Ulsberg -Toset i Rennebu kommune (område 1).
01. sep Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - M14 - Malvik kommune
01. sep Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - Langsteindalen - Stjørdal kommune
august 2021
30. aug Meråker kommune søker om tillatelse til utslipp fra nye Meråker renseanlegg.
15. aug Revisjon av verneforskriften for Øvre Forra naturreservat
juli 2021
12. jul Stjørdal kommune søker om tillatelse til utslipp fra nye Hjelset vannbehandlingsanlegg.
10. jul Søknad om utslippstillatelse for midlertidig anleggsarbeider på FV 704 på strekningen Tanem-Tulluan i Trondheim kommune og utslipp av vaskevann fra tunnel på ferdig vei.
04. jul Søknad om endring av tillatelse - Tiller snødeponi - Trondheim kommune bydrift
juni 2021
20. jun Endring av tillatelse - Skjørdalen deponi i Verdal
20. jun Forslag til vern av skogområder