Meråker kommune søker om tillatelse til utslipp fra nye Meråker renseanlegg.

Høringsfrist:
30. august 2021 23.55

Dagens Meråker renseanlegg opplever tidvis driftsproblemer grunnet overbelastning og periodevise store mengder fremmedvann til anlegget. Anlegget har en utslippstillatelse fra 2007.

Publisert 15.07.2021

Maksukebelastning for dagens anlegg er beregnet til 6600 pe. Det nye anlegget blir dimensjonert for en maksukebelastning på 10 000 pe, med en gjennomsnittsbelastning som antas å være på 5600 pe. Det nye anlegget planlegges etablert som et MBBR-anlegg (Moving Bed Biofilm Reactor) med etterfelling for fjerning av fosfor. Renset avløpsvann vil føres til eksisterende avløpsledning, med utslipp i Stjørdalselva.

For flere detaljer viser vi til søknadspapirene.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 30.8.2021

Høringsfrist:
30. august 2021 23.55