Verger skal som den klare hovedregel ikke samtykke til vaksinasjon på vegne av den de er verge for

Statsforvalteren har mottatt henvendelse fra verger med spørsmål om de skal samtykke til vaksinasjon på vegne av den de er verge for. Svaret på dette er nei. Et vergemål vil aldri omfatte kompetanse i slike særlige personlige forhold uten særskilt hjemmel i lov.

Publisert 25.01.2021, Sist endra 25.01.2021

Det er ikke innenfor vergers oppgaver å samtykke til vaksinasjon mot Covid-19 på vegne av den de er verge for. Vaksinering er et helsetilbud og vergene har ingen rolle knyttet til å samtykke til dette. Det er pasienten selv og ev. helsepersonell som må ta stilling til om en person skal vaksineres.

Utgangspunktet er altså at vergehaver selv tar stilling til dette, spørsmålet om å samtykke på vegne av vergehaver er derfor bare aktuelt i de tilfeller der vergehaver er ute av stand til å samtykke. 

Helsedirektoratet har 18. januar 2021 sendt ut et brev til alle statsforvaltere og kommuner om hvordan kommunene skal følge opp vaksinering av personer som mangler samtykkekompetanse, se brevet: her

Hvorvidt vergen kan ha en mening om dette avhenger av om vergen også er nærmeste pårørende. Som nærmeste pårørende har du enkelte rettigheter ifb med spørsmål knyttet til helsehjelp. I kraft av å være verge har du derimot ikke noe mandat i spørsmål om behandling tilknyttet helse, heller ikke vaksinasjon. 

Pasientrettighetsloven gir nærmeste pårørende rett til å uttale seg, helsepersonell bestemmer hvilken behandling som gis. Dersom  pasienten aktivt motsetter seg behandlingen (altså at det oppfattes som tvang) kan det uansett ikke gjennomføres uten tvangsvedtak. 

Det finnes en særregel for vergehaver som er fratatt rettslig handleevne på det personlige området, disse skal også selv i størst mulig grad selv samtykke, men dersom dette ikke er mulig kan vergen samtykke.