Frist Veke Høyring
desember 2019
14. des 50 Søknad om nytt løyve til Norsk Gjenvinning AS avd Stavanger
september 2019
16. sep 38 Endring av løyve etter forureiningslova til Franzefoss Gjenvinning AS på Forus
16. sep 38 Søknad om løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø på Langholmen
05. sep 36 Søknad om nytt avfallsanlegg på Soma
august 2019
23. aug 34 Søknad om endra løyve til Prima Seafood AS
21. aug 34 Framlegg til frivillig skogvern – utviding av Hesten naturreservat
13. aug 33 Søknad om løyve etter forureiningslova til mudring og sprenging i sjø i Lindøygapet
juli 2019
01. jul 27 Søknad om mudring i sjø ved Plassavegen i Vikevik
juni 2019
10. jun 24 Framlegg til frivillig skogvern - Torstveit naturreservat
07. jun 23 Søknad mudring og peling av gjestehamna i Vågen, Sandnes
Frist Høyring
desember 2019
14. des Søknad om nytt løyve til Norsk Gjenvinning AS avd Stavanger
september 2019
16. sep Endring av løyve etter forureiningslova til Franzefoss Gjenvinning AS på Forus
16. sep Søknad om løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø på Langholmen
05. sep Søknad om nytt avfallsanlegg på Soma
august 2019
23. aug Søknad om endra løyve til Prima Seafood AS
21. aug Framlegg til frivillig skogvern – utviding av Hesten naturreservat
13. aug Søknad om løyve etter forureiningslova til mudring og sprenging i sjø i Lindøygapet
juli 2019
01. jul Søknad om mudring i sjø ved Plassavegen i Vikevik
juni 2019
10. jun Framlegg til frivillig skogvern - Torstveit naturreservat
07. jun Søknad mudring og peling av gjestehamna i Vågen, Sandnes