Søknad om tiltak i sjø i Jåttåvågen - Stavanger Utvikling KF

Høyringsfrist:
1. september 2021

Stavanger Utvikling KF har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling og peling i sjø på eiendom 17/1462 i Stavanger kommune. 

Publisert 28.07.2021

Se høringsbrev og søknad med vedlegg i dokumentlenkene.