Produksjon av skogmelasse og pellets i Strand kommune

Høyringsfrist:
6. august 2021

Norsk Skogsmelasse AS har søkt tillatelse etter forurensningsloven for etablering av fabrikk for produksjon av skogsmelasse og pellets på eiendommen gnr. 7 bnr. 5 i Strand kommune. Anlegget skal plasseres i tilknytning til Fiskå Mølle sitt eksisterende anlegg på Fiskå industriområde.

Publisert 10.06.2021

Se høringsbrev og søknadene med vedlegg i dokumentlenkene.