Endring av løyve til Grieg Seafood Rogaland AS avd Stjernelaks

Høyringsfrist:
6. august 2021

Grieg Seafood Rogaland AS har søkt om endring av utsleppsløyve etter forureiningslova for anlegget ved Helgøy, Sjernarøyvegen 22, gnr. 171 bnr. 18 i Stavanger kommune.

Publisert 04.06.2021

Sjå høyringsbrev og søknad med vedlegg i dokumentlenkene.