Søknad om utfylling og peling i sjø - Ytre Barkaviga

Høyringsfrist:
7. juli 2021

Geir Hiim har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling og peling i sjø på eiendom 42/8/2 i Strand kommune. 

Publisert 09.06.2021

Se høringsbrev og søknad med vedlegg i dokumentlenkene.