Framlegg til frivillig skogvern – utviding av Einarvatnet naturreservat

Høyringsfrist:
3. juli 2021
Einarvatnet i Lund og Flekkefjord kommunar.
Einarvatnet i Lund og Flekkefjord kommunar. Foto: Endre Grüner Ofstad / Statsforvaltaren i Rogaland.

Statsforvaltaren i Rogaland har sendt på høyring framlegg til frivillig skogvern for utviding av Einarvatnet naturreservat i Flekkefjord og Lund kommunar i Agder og Rogaland fylke.  

Publisert 03.05.2021

Høyringsbrev, forslag til forskrift for Einarvatnet naturreservat, forslag til vernegrenser for Einarvatnet naturreservat og ein oppsummering av merknader til melding om oppstart av verneprosess i Einarvatnet, er publisert i dokumentlenkene i denne nettsaka.

Statsforvaltaren ber om tilbakemeldingar innan 03. juli 2021. Uttale kan sendast til Statsforvaltaren i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger eller til sfropost@statsforvalteren.no.