Søknad om utfylling i sjø i Holevika - Eigersund Næring & Havn IKS

Høyringsfrist:
16. februar 2021

Eigersund Næring og Havn IKS har søkt om løyve etter forureininglova og forureiningsforskrifta til utfylling i Holevika, like ved eigendom 8/22 i Eigersund kommune.

Publisert 19.01.2021

Sjå høyringsbrev og søknad i dokument lenka.

Merknadar kan sendas til sfropost@statsforvalteren.no innan 16. februar 2021.