Framlegg til frivillig skogvern – Berget naturreservat

Høyringsfrist:
11. februar 2021
Berget i Vindafjord
Berget i Vindafjord Foto: Endre Grüner Ofstad / Fylkesmannen i Rogaland.

Fylkesmannen i Rogaland har sendt på høyring framlegg til frivillig skogvern for Berget naturreservat i Vindafjord kommune.

Publisert 15.12.2020

Høyringsbrev, forslag til forskrift for Berget naturreservat, forslag til vernegrenser for Berget naturreservat og ein oppsummering av merknader til melding om oppstart av verneprosess i Berget, er publisert i dokumentlenkene i denne nettsaka.

Fylkesmannen ber om tilbakemeldingar innan 10. februar 2021. Uttale kan sendast til Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger eller til fmropost@fylkesmannen.no.