Søknad om utslepp av anleggsvatn og tunnelvatn på Bokn - Rogfast E04

Høyringsfrist:
6. januar 2021

Statens vegvesen har søkt om mellombels utslepp av anleggsvatn og varig utslepp av tunnelvaskevatn ved Arsvågen i Bokn kommune.

Publisert 16.12.2020

Sjå høyringsbrev og søknad i dokument lenka.

Merknadar kan sendast til fmropost@fylkesmannen.no innan 06. januar. 2020.