Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Regional samling, inkluderande barnehage og skolemiljø, pulje 3

Dato:
27. januar 2020 09:00 - 15:00
Stad:
Ølen kulturhus
Arrangør:
Fylkesmannnen i Rogaland og Styringsgruppa pulje 3
Målgruppe:
Deltakarar frå barnehagar og skolar som deltek i satsinga (ikkje opent for andre)

Velkommen til den tredje regionale samlinga for barnehagar og skolar i Karmøy og Suldal som deltek i Utdanningsdirektoratet si nasjonale satsing – Inkluderande barnehage- og skolemiljø, samlingsbasert tilbod, pulje 3

 

Publisert 28.11.2019

Tema for samlinga 

Kampen om status i gruppa!  Tove Flack (Læringsmiljøsenteret UiS)

Praktiske opplysningar

Tid:            Mandag 27. januar 2020 kl 09:00 - 15:00

Stad:         Ølen kulturhus, Dreganesvegen 40, 5580 Ølen

Pris:          Samlinga er gratis

Program:   Kjem seinare

Påmelding: På skjema nedanfor innan 17. januar 2020

 

Dato:
27. januar 2020 09:00 - 15:00
Stad:
Ølen kulturhus
Arrangør:
Fylkesmannnen i Rogaland og Styringsgruppa pulje 3
Målgruppe:
Deltakarar frå barnehagar og skolar som deltek i satsinga (ikkje opent for andre)