Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Framlegg til frivillig skogvern – Skurvedalen naturreservat

Høyringsfrist:
24. mai 2019

Fylkesmannen i Rogaland har sendt på høyring framlegg til frivillig skogvern for Skurvedalen i Forsand kommune.

Publisert 03.04.2019

Høyringsbrev, framlegg til forskrift for Skurvedalen naturreservat, framlegg til vernegrenser for Skurvedalen naturreservat og ein oppsummering av merknader til melding om oppstart av verneprosess i Skurvedalen, er publisert i dokumentlenkene i denne nettsaka.

Fylkesmannen ber om tilbakemeldingar innan 24. mai 2019. Uttale kan sendast til Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger eller til fmropost@fylkesmannen.no.