Besøksstrategi for Jærstrendene LVO

Høyringsfrist:
1. februar 2020

Fylkesmannen i Rogaland har laga utkast til ny besøksstrategi for Jærstrendene landskapsvernområde med biotopfredingar og naturminne for perioden 2019-2025. Høyringsfrist for merknader er 1. februar 2020.

Publisert 25.11.2019

Sjå høyringsbrev og utkast i dokumentlenkene.