Klimaskogplanting i gang

Plantingen av de første klimaskogene i Nordland er igang.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.05.2017

Plantingen av de første klimaskogene i Nordland har nå startet i Brønnøy kommune. Først ut er grunneier Jon Sætra i Velfjord. Han har gjort et godt arbeide med rydding av krattskog for å legge til rette for god vekst av gran.

Feltet ligger fint til. Tett på kommunal vei og ikke i konflikt med miljøverdier gir dette et viktig bidrag i kampen mot klimaendringer. Feltet er bare 2 dekar, men vil innen det er hogstmodent om ca. 80 år ha tatt ut opp mot 150 tonn CO2 fra atmosfæren.  

Tilsammen i Nordland skal det plantes 3000 dekar klimaskog. I hovedsak vil planting skje i pilotkommunene Brønnøy, Sømna, Hemnes, Saltdal og Beiarn, men grunneiere i andre kommuner vil også kunne ta del i klimaskogplantingen.

Først ute med planting er Brønnøy og Sømna. I juni vil det også gjennomføres planting i Saltdal. I kommunene Hemnes og Beiarn vil planting prioriteres til neste år.

Kontaktpersoner