Takk for at du tar hensyn til rein i kalvingstida

Kalvingstida for rein i Nordland foregår nå i april-mai. Simla og kalven er veldig sårbare for forstyrrelser i denne tida. Hvis simla blir skremt kan hun forlate kalven sin og kalven vil dø. Ta hensyn, gå utenom hvis du ser rein og hold hunder i bånd.

Publisert 06.05.2021

Hvis du ser rein, spesielt simler med kalv, bør du gå utenom dem, snu eller skifte retning. Husk å ha hunden i bånd. Selv små hunder kan skremme simla fra kalven sin. Simler som ikke har kalvet kan kaste kalven (føde død kalv) hvis hun blir utsatt for stress. 

Takk for at du tar hensyn til rein. Giitu! Gæjhtoe! Gijtto!