Søknadsfrist for miljøtilskudd til drift av beitelag utsettes

Søknadsfristen settes til 15. november i år.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.11.2014

Det er besluttet å utsette søknadsfrist for Miljøtilskudd til drift av beitelag til 15. november 2014. Bakgrunnen er søknader fra beitelag, som viser at det har tatt tid for lagene å bli fortrolig med nytt søknadssystem som ble introdusert i 2013. Det finnes også lag som jobber for å endre organisasjonsformen for å tilfredsstille krav fra Enhetsregisteret.

Det kan ikke påregnes at søknadsfristen vil bli tilsvarende utsatt på generelt grunnlag senere år. 

Dokumenter