Utstilling om demensomsorg på gård i Stormen bibliotek

Fylkesmannen i Nordland viser frem resultatene fra prosjektet "Demensomsorg på gård" på Stormen bibliotek i Bodø fra mandag 9. november. Samme dag vil representanter være fra Fylkesmannen være tilstede, men på grunn av nye smitteverntiltak blir det ikke en åpning av utstillingen eller informasjon i Speilrommet som først annonsert.  Utstillingen varer til og med fredag 20. november. 

Publisert 04.11.2020

NB! Endringer som følge av nye smitteverntiltak

Mandag 9. november åpner vi utstillingen som viser resultatene fra prosjektet Demensomsorg på gård. På grunn av de nye smitteverntiltakene vil det ikke bli en egen åpning av utstillingen eller informasjonsbolker i Speilrommet. Julie Tangen fra Helse- og omsorgsavdelingen, og Ingrid Roaldsen fra Landbruks- og reindriftsavdelingen hos Fylkesmannen vil være tilstede deler av dagen og svare på spørsmål om utstillingen. 

Tilbyder i Bodø har bidratt i prosjektet

Eirin Bjune, som er Inn på tunet-tilbyder i Bodø kommune og som har et tilbud til personer med demens, har vært med og bidratt med data til forskerne i prosjektet. Medtigården til Bjune, har seks plasser to ganger i uka til personer med demens som er hjemmeboende. Avdelingsleder for hjemmetjenesten i Saltstraumen, Merete Øyen, er meget fornøyd med tilbudet på Medtigården. Hun sier blant annet at gården gir mulighet til å delta i hverdagsaktiviteter og bidrar til å beholde funksjonene til de eldre. Samarbeidet med Inn på tunet-gården gir også jobbglede for de ansatte som følger brukerne i tilbudet. 

Resultatene fra prosjektet Demensomsorg på gård, bekrefter dette.