Inn på tunet i nordlandskommunene er i gang!

Logo for Inn på tunet-løftet med tema grunnskole.
Logo for Inn på tunet-løftet med tema grunnskole.

Forrige uke gikk startskuddet for Nordland sin nasjonale Inn på tunet-pilot. I løpet av to halve dager ble det gjennomført et digitalt inspirasjonsseminar og en digital workshop for kommunene for å sette i gang arbeidet lokalt. 

Publisert 22.03.2021

Inspirasjonsdag

Oppstartsseminarets første dag var en direktesendt digital sending fra Stormen bibliotek i Bodø. Sendingen ble fulgt av mer enn 30 deltakere fra de deltakende kommunene, samarbeidspartnere, styringsgruppen og Landbruksdirektoratet. Programmet var utarbeidet av prosjektgruppen i tett samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. 

imagepuirr.png

Den digitale inspirasjonsdagen ble ledet av Julie Tangen. Foto: Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland

Inspirasjonsdagen ble innledet av et kunstnerisk innslag laget av masterstudenter ved grunnskolelærerutdanningen på Nord universitet, etterfulgt av en hilsen fra landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Hun sa at det var en grundig om ambisiøs søknad fra Nordland der hele fylkesapparatet var mobilisert. I tillegg likte hun spesielt godt at også kunst og kulturdimensjonen var tatt med. "Stjernen i Inn på tunet-løftet er kommunene. Det er kommunene som til syvende og sist skal bidra med erfaringer om hva som fungerer og ikke fungerer i et Inn på tunet-samarbeid", sa statsråden. 

I tillegg hadde fylkesråd for næring, Linda Helén Haukland sendt en hilsen der hun understreket den regionale betydningen pilotprosjektet har, for barn og unge i Nordland. Prosjektgruppen presenterte pilotprosjektet i Nordland, hvordan dette er organisert og hvem som kan bidra med hva til de deltakende kommunene.

Mange muligheter for bruk av gården som en del av undervisningen

Det ble vist til mange muligheter for hvordan Inn på tunet kan være en del av elevenes undervisning. Statsforvalteren viste til hvordan Fagfornyelsen i grunnskolen åpner for mer praktisk læring og tverrfaglige temaer som spenner over mange fag. Bodin 4H-gård som også er godkjent Inn på tunet-gård, ble brukt som et eksempel på hvordan en skoledag på gård til elever på 3. trinn kan se ut. 

Hva kan samarbeidspartnerne bidra med?

Inn på tunet i Nordlandskommunene har flere samarbeidspartnere som alle skal bidra med gjennomføringen av konkrete tiltak i pilotprosjektet. Hver av disse fikk presentert seg selv, og ikke minst hva de konkret kan bidra med i de deltakende kommunene som skal i gang med et arbeid for å gi elever i grunnskolen et Inn på tunet-tilbud. 

Workshop i kommunene

Seminarets andre dag var kommunenes dag. Både erfaringskommunen Bodø, og pilotkommunene Hadsel, Sortland, Vågan og Meløy var godt representerte.

imagem8goh.png

Ordsky som illustrerer noen av barrierene som kommunene knytter til bruk av Inn på tunet. 

Gjennom plenumsdiskusjoner og gruppearbeid kommunevis, ble kommunene satt i gang med å planlegge for arbeidet som de skal gjøre lokalt. De skulle sette seg mål for deltakelsen i pilotprosjektet, og de skulle planlegge tiltak i sin kommune. Det var med stor glede at prosjektgruppen erfarte at kommunene ser potensialet for å bruke Inn på tunet til elever i grunnskolen og villig delte ideer og innspill med hverandre.