Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Nordland var vertskap for Inn på tunet Nettverksamling

10.-11. mars var Fylkesmannen i Nordland vertskap for embetenes årlige Nettverkssamling for Inn på tunet. På programmet stod besøk til Ersvika Samiske Siida for lære om Ut på Vidda, og besøk til Inn på tunet-tilbyder Bjørn Bruvold i Meløy kommune. 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 02.04.2020

Hvert år møtes alle som jobber med Inn på tunet i de ulike embetene i Norge sammen med Landbruks- og matdepartementet, Landbruksdirektoratet, Matmerk og Innovasjon Norge til en felles samling. I år var det Fylkesmannen i Nordland som var vertskap for samlingen. Programmet var todelt, der vi første dag reiste på tur til Ersvika Sami Siida for å besøke et Ut på vidda-tilbud, for så å reise videre til Reipå i Meløy kommune for å besøke Inn på tunet-tilbyder Bjørn Bruvold, også kalt Feskarbonden. Samlingens andre dag ble gjennomført på Statens hus i Bodø der deltakerne fikk informasjon om det kommende Inn på tunet-løftet som er lyst ut hos Landbruksdirektoratet. I tillegg ble det utvekslet informasjon og status på arbeidet med Inn på tunet i embetene i Norge.

Ersvika Samiske Siida

Ersvika Samiske Siida var et av Norges første Ut på vidda-tilbud. Ut på vidda er betegnelsen for lærings- og omsorgstjenester i reindrifta, altså reindriftsnæringens svar på Inn på tunet. Les mer om Ut på vidda ved å klikke på lenken i høyremenyen.

I Ersvika ble vi ønsket velkommen av Annfinn Pavall, Maria Hauge, og Egil Revhaug. Vi fikk først en orientering om tilbudet som gis til ulike brukergrupper i Bodø kommune hele året igjennom i Ersvika og på Jentofts Minde som også er en del av tilbudet. Maria fortalte om hvordan tilbudet har utviklet seg opp gjennom tiden, og at det i dag er større etterspørsel enn de klarer å møte. Den siste tiden har de også laget et tilbud om fritidsaktivitet. 

Et tilbud til barn og unge

Det gis blant annet et tilbud til alle sjetteklassinger i Bodø kommune, som er én dag i løpet av skoleåret i Ersvika og lærer om samisk kultur og håndverk. I tillegg gis det et tilbud til barn med lærevansker. En tredel av alle barnehagene i Bodø besøker også Ersvika Samiske Siida. Ersvika tilbyr også avlastning til foresatte for barn i ulike aldersgrupper.

Egil Revhaug i Ersvika.jpg

Pensjonert naturfagslærer, Egil Revhaug lærte oss om ulike hjortedyr, slik som rein og elg og hvordan vi kan se forskjell på kjønnene og hvem som feller geviret sitt og ikke (Foto: Ingrid Roaldsen/Fylkesmannen i Nordland)

I gammen med Annfinn Pavall

En stor opplevelse for deltakerne var å sitte i gammen sammen med reineier Annfinn Pavall som fortalte om samisk levesett, om gammen, om religion, natur og klima - den samme orienteringen som elevene får når de besøker Ersvika. Avslutningsvis ble det servert Bidos, bålkaffe med kaffeost og Gahkku (samisk tynnbrød) ute. 

Inn på tunet-besøk til Feskarbonden på Reipå i Meløy

Feskarbonden skilt 640.jpg

Feskarbondens skilt ved inngangen på gårdstunet (Foto: Ingrid Roaldse/Fylkesmannen i Nordland)

På Reipå ble vi ønsket velkommen av Inn på tunet-tilbyder Bjørn Bruvold, som også kaller seg for Feskarbonden og hans familie som driver Nyheim går, Nyheim stall og Feskarbondens gårdsutsalg. Bjørn hadde for anledningen invitert de to andre godkjente Inn på tunet-tilbyderne i Meløy; Helge Halsos og Ellinor Ann Skaret, samt kjøpere fra Meløy kommune og flere av brukerne av hans tilbud. 

Et tilbud til barn, unge og voksne

Barnehagebarn i Meløy.jpg

Barn fra Reipå barnehage ved ridebanen hos Nyheim Stall. (Foto: Ingrid Roaldsen/Fylkesmannen i Nordland)

Bjørn inviterte oss først inn i stallen og gav oss en orientering om tilbudet som han gir til ulike brukergrupper, slik som barnehagen på Reipå, personer med psykisk og fysisk funksjonshemming, elever fra både grunn- og videregående skole. I tillegg har Bjørn et tilbud til immigranter som trenger språk- og arbeidstrening. På gården er tilbudet i stor grad knyttet til hestene og stallen, men gården har også en rekke andre smådyr. Feskarbonden har også en sjark som brukes i tilbudet og brukerne er med på å fiske og videreforedle fangsten som selges i gårdsutsalget. Der selges også potet og gulrot. 

Hverdagen som Inn på tunet-tilbydere i Meløy

Etter en omvisning i stallen og ute på gårdstunet, ble vi invitert inn i Bestemorstua og fikk servert smaksprøver fra produksjonen på gården, deriblant egenprodusert røkt laks, gulrotmarmelade, lefser, kaker og ikke minst nystekte fiskekaker av selvfanget fisk. Ingrid fra Fylkesmannen i Nordland orienterte om Fylkesmannens arbeid med Inn på tunet i Nordland, og tilbyderne i Meløy løftet frem problemstillinger som de er opptatte av i sin hverdag som Inn på tunet-tilbydere. Det ble blant annet pekt utfordringer knyttet til finansieringsmuligheter hos Innovasjon Norge.

 Fiskekaker hos Feskarbonden.jpg

Nystekte fiskekaker ble servert hos Feskarbonden (Foto: Ingrid Roaldsen/Fylkesmannen i Nordland)

 

Kontaktpersoner

Lenker