Felles verdigrunnlag for barnehage og skole gir muligheter for Inn på tunet

Med ny rammeplan for barnehage og Fagfornyelsen i skolen blir det i enda større grad et felles verdigrunnlag for opplæringen av barn og unge. Bærekraftig utvikling, mangfold, skaperglede og utforskertrang er fellesnevnere.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.05.2020

I rammeplanen for barnehagen heter det at «Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen».  I overordnet del av læreplanverket for grunnopplæringen heter det blant annet at «Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet.»

Hvordan kan Inn på tunet bidra?

Mange barnehager og skoler benytter allerede i dag ulike tilbud på gård som en del av sitt tilbud til barn og unge. Både enkeltbarn og hele grupper steller dyr, dyrker mat og deltar i mange andre landbruksaktiviteter.

Når barnehage og skole nå i enda større grad skal bevisstgjøre barn og ungdom på etiske refleksjoner, bærekraft og vitenskapelig og kritisk tenkning, er gården en flott arena å bruke. Vi vet at stell av dyr kan hjelpe barn og ungdom med å videreutvikle empati, og at mange trenger en mer aktiv hverdag i barnehage og skole.

Både barnehager og skoler trenger arenaer for praktiske og varierte aktiviteter for å oppfylle sine samfunnsoppdrag. Gården kan være en slik arena på utrolig mange områder faglig og sosialt.

Inn på tunet-gårder i Nordland gir tilbud til barnehager og skoler

I Nordland er det pr. i dag 26 godkjente tilbydere av Inn på tunet-tjenester. I tillegg er det mange gårder som er i prosess for å bli godkjent som Inn på tunet-tilbyder. Mange av gårdene har et tilbud til barnehagebarn og skoleelever, og mange gårder ønsker å gi et tilbud til denne brukergruppen. Både kommunens opplæringssektor og skolene selv kan kjøpe tjenester hos Inn på tunet-gården, til enkeltelever og til grupper av elever. Dette gjelder også for barnehagene, der kommunen kan kjøpe tjenester til barnehagene i kommunen, eller at barnehagen selv kjøper tjenester hos en Inn på tunet-gård. 

På Fylkesmannens Inspirasjonsseminar om Inn på tunet som ble arrangert for et år siden, var blant annet Bodø kommune og fortalte om sitt samarbeid med Bodin 4H-gård som også er godkjent Inn på tunet-tilbyder. Les mer om samarbeidet mellom Bodø komomune og Bodin 4H-gård, samt om Neståsen private barnehage som også ser en stor verdi i å kjøpe tjenester fra Bodin 4H-gård, i nyhetssaken som ble publisert om Inspirasjonsseminaret, i menyen til høyre.