Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Statsforvalteren er førsteinstans på vergemålsområdet. Det vil si at det er Statsforvalteren du skal kontakte hvis du, eller noen som står deg nær, trenger verge. 

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Statsforvalteren.  

Vil du bli verge?

Det er ulike typer verger:

  • Du kan bli oppnevnt som verge til barn uten foreldre, eller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta hele eller deler av vergeansvaret
  • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne
    • hvis du er forelder til voksne barn
    • hvis du er søsken besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell)
  • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.

Hva som kreves av deg for at du skal kunne oppnevnes til verge, kommer an på oppdraget. Statsforvalteren avgjør hvem som skal være verge, og hovedregelen er at valget tas i samråd med personen som skal ha verge. Som regel legger vi vekt på at du håndterer utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre. Du må også ha god vandel, og verger må legge frem politiattest. Statsforvalteren sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte. 

Vis mer


Publisert 07.07.2021

Jeg er verge og ønsker å hente ut koronapass for den jeg er verge for – hva skal jeg gjøre?

Mange vergehavere har ikke BankID, og dersom de har slik ID, er denne personlig, og en verge kan ikke bruke BankID som tilhører en annen.


Publisert 03.03.2021 av Wigdis Korsvik

Vil styrke oppfølgning og opplæring av vergene

Høsten 2020 ble det gjennomført en brukerundersøkelse for verger i alle landets fylker. Vergemålseksjonen hos Statsforvalteren i Nordland har gått igjennom resultatene og sett på forbedringspunkter.


Publisert 24.02.2021

Slik går du fram for å søke om vergemål

Hvis du er i familie med eller kjenner noen som ikke kan ivareta sin økonomi eller andre rettigheter på grunn av sykdom, kan du hjelpe med å søke om verge. 


Publisert 01.02.2021

Vaksinering mot Covid-19 av ikke samtykkekompetente personer

Vergens rolle er ikke å gi samtykke til vaksinering på vegne av vergehaveren. 


Publisert 21.12.2020

Verger skal som den klare hovedregel ikke samtykke til helsehjelp

Kan en verge samtykke til vaksinasjon i forbindelse med Covid-19?


Publisert 23.03.2020

Råd til verger under koronasituasjonen

Vergemålsseksjonen følger råd og pålegg fra myndighetene om koronautbruddet, og det oppfordrer vi dere verger til også å gjøre.


Publisert 22.10.2019

Vergemål mot sin vilje? – nå vet vi litt mer

I etterkant av den såkalte Tolga-saken, ble det besluttet å undersøke hvem som eventuelt hadde vergemål mot sin vilje. I januar ble det derfor sendt ut brev til 18.000 vergehavere og deres verger over hele landet, med informasjon om at de kunne frasi seg vergemålet om de ønsket.


Publisert 01.04.2019 av Administrator

Over én milliard på vergemålskonti i Nordland

Fylkesmannen forvalter formuer tilhørende vergehavere i Nordland på over én milliard kroner.


Publisert 06.02.2019

Informasjonsfilm om vergemål

Vergemål er frivillig. Her kan du se en kort tegnefilm om vanlige vergemål:


Publisert 20.12.2018 av Administrator

- Bruk din kunnskap til å vise retning

- Se på deg selv som en navigatør. Bruk din kunnskap til å vise retning, men la vergehaver få eierskap til prioriteringer og beslutninger. Da tror jeg sjansen er god for å lykkes, sier verge Jack Tore Rondung fra Leknes. Her kan du lese mer om hans erfaring som verge.


Kontaktinformasjon

Telefon
75531500

Telefontid kl. 09-11 og 12-14

Kurs og konferanser

8. juni - 9. juni

Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgivning

Statsforvaltarane inviterer til digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving 8-9. juni 2021. Det vidaregåande kurset er for deg som arbeider med økonomisk rådgjeving eller gjeldsrådgjeving i Nav. Du kan melde deg på kurset no.

17. juni 18.00 - 19.00

Webinar om statsforvalterens godkjenning 17. juni 2021

Statsforvalteren arrangerer en serie webinarer for verger denne våren. Det fjerde og siste i rekken omhandler statsforvalterens godkjenning. Meld deg på her.

8. september 09.00 - 12.00

Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgiving

I samarbeid med Statsforvalternes regionkontakter, arrangerer Arbeids- og velferdsdirektoratet ekspertkurs for økonomiske rådgivere ved landets NAV-kontor. Deltakerne på kurset bør ha god kunnskap om fagfeltet.

21. september - 19. oktober

Fagdager for faste verger 2021

Statsforvalteren i Nordland arrangerer årlig en fagdag for alle faste verger. Fagdagene gir faglig påfyll og i tillegg en mulighet for å bli kjent med de andre faste vergene i ditt område.

19. oktober 09.00 - 12.00

Nettseminar og workshop om hverdagsøkonomi

19. oktober blir det nettseminar for alle Nav-ansatte i Nordland. Tema er rådgivning om hverdagsøkonomi. 

21. oktober 08.45 - 15.30

Konferanse om selvmordsforebygging

21. oktober arrangeres konferanse om selvmordsforebygging i nord der du blant annet får høre om ulike eksempler på forebyggende planarbeid utført på kommunalt og fylkeskommunalt nivå.