Tilskudd til "Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte behov"

Søknadsfrist:
12. mars 2021 23.59
Målgruppe:
Barn og unge
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner, og kommuner og helseforetak i fellesskap

Det er bevilget 218 mill til ordningen. Tilskuddsordningen skal sees i sammenheng med tilskuddsordningen "Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov.

 

Publisert 04.02.2021

Det gjøres oppmerksom på at etablering og drift av tverrfaglig oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam for barn og unge etter modell av FACT-ung er prioritert tiltak 1 i 2021. Prioritert tiltak 2 er utvikling og etablering av lokale lavterskeltilbud. For mer informasjon, se vedlagt regelverk.

Søknadsskjema og rapporteringsskjema er også vedlagt. Begge deler sendes Statsforvalteren i Nordland.

Søknadsfrist:
12. mars 2021 23.59
Målgruppe:
Barn og unge
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner, og kommuner og helseforetak i fellesskap