Svært lite sjøfugl i Karlsøyvær naturreservat

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har telt sjøfugl i Karlsøyvær i mai og juni på oppdrag fra oss.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.06.2017

Teisten hekker med noen få par helt nord i Karlsøyvær naturreservat. Foto: Oddvar Heggøy

«I de sentrale delene av været hvor det tidligere var mye fugl, fant vi ikke hekkende ærfugl og svært få par av svartbak og gråmåke» sier Oddvar Heggøy i NOF. Det sto noe bedre til nord i været hvor det hekket både toppskarv, terner og stormåker.

Den nasjonale sjøfuglovervåkingen har vist nedgang for mange av de kystnære sjøfuglene i de siste årene og ærfugl kom i 2015 inn på den nasjonale rødlista som nær truet. Det er ingen samlet oversikt over trusselfaktorene for sjøfuglene langs kysten, men både klimaendringer, endret næringstilgang og predatorer som mink er trukket fram som negative påvirkningsfaktore

Sjøfuglene er sårbare for forstyrrelser i hekketiden og sliter samtidig med å overleve. Det er derfor spesielt viktig at folk tar hensyn til hekkende sjøfugl og at ferdselsforbudet i våre verneområder overholdes fram til 31. juli.