Forvaltningsplan for Glomådeltaet landskapsvernområde

Dette er en samleside for informasjon og dokumenter knyttet til arbeidet med forvaltningsplan for Glomådeltaet landkskapvernområde.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.08.2013

Forvaltningsplan for Glomådeltaet landskapsvernområde ble godkjent av Miljødirektoratet 19. september 2017. Godkjenninga ble gitt med forutsetning om at Fylkesmannen oppdaterte planen i henhold til forskriftsendringer som direktoratet hadde vedtatt 7.9.2017.

Fylkesmannen publiserte den ferdige planen 7.november 2017.

I forkant av arbeidet med forvaltningsplanen fikk Fylkesmannen gjennomført kartlegging av naturtyper i området. Vi bestilte også en rapport om fuglelivet i Glomådeltaet landskapsvernområde.

Oppstartsmelding for arbeidet med forvaltningsplanen ble sendt i august 2013. Vi arrangerte også et åpent møte i Langvassgrenda i september 2013. I det videre arbeid med planen fikk vi bistand fra ei referansegruppe der forskjellige interesser var representert.

Utkast til forvaltningsplan og forslag til endringer i verneforskrift ble sendt på høring 12.desember 2016, se høringsbrev med vedlegg. Sametinget ga sin høringsuttalelse i april 2017, og saken ble deretter oversendt til Miljødirektoratet. 

Arbeidet med planen har tatt lang tid. Dette skyldes blant annet at vi underveis så at det kunne være aktuelt med endringer av verneforskriften. Det var mest hensiktsmessig å få dette avklart før planen ble fullført.