Lisensfelling av jerv – status per 15. januar

Rovviltnemnda i Nordland har vedtatt tilleggskvote for lisensfelling av jerv i Nordland. Det er tilgjengelige kvote i alle jaktområder utenfor de prioriterte forvaltningsområdene for jerv.

Publisert 15.01.2021

Rovviltnemnda vedtok i mai 2020 en lisensfellingskvote på 16 jerv. Denne kvota er nå økt med tre jerv. Samlet kvote er dermed på 19 dyr, hvorav ni tisper. Av disse er 14 felt (inkludert én påkjørsel). Fire ble felt ved ekstraordinære uttak i regi av Statens naturoppsyn i mai, like etter at lisensfellingskvota ble vedtatt, én ble felt på skadefelling i august og åtte er så langt felt på lisensfelling. Også én jerv som ble påkjørt av toget i september belastes lisensfellingskvota.

Per 15. januar er det tilgjengelig en samlet kvote på fem jerv, hvorav inntil to tisper. Av denne kvota er to dyr felles for alle jaktområder fra Ofotfjorden og sørover. Resterende kvote vil løpende bli tildelt til områder med skadeproblemer. Lisensfellingsperioden varer til og med 15. februar.

Antall jerv som til enhver tid kan felles i de ulike områdene blir kunngjort over telefonsvarer hos Statsforvalteren i Nordland (75 53 15 60). Det er din plikt som jeger å holde deg orientert om status for lisensfellinga.

Mer informasjon om lisensfelling av jerv finnes på denne lenka.