Har du sett spor etter gaupe?

I så fall kan det lønne seg å melde fra om dette, særlig dersom det er spor etter flere dyr i følge. Fylkesmannen og Rovviltnemnda utlover nemlig dusør på kr 3000,- for dokumenterte spor etter familiegrupper av gaupe.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.10.2014

Registrering av gaupe skjer som en del av et nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr. Gaupebestanden i Norge registreres ved å telle familiegrupper, det vil si hunndyr med unger. Dette fordi bestandsmålene for gaupe er definert som antall ynglinger. På landsbasis er bestandsmålet på 65 årlige ynglinger, hvorav 10 av disse skal være i Nordland.

Gaupefamiliene registreres primært på sporsnø i perioden 1. oktober til 28. februar. I tillegg kan bl.a. fotodokumentasjon og døde gaupeunger inngå i grunnlagsmaterialet for å beregne antall familiegrupper.

Selve sporingsarbeidet utføres av Statens naturoppsyn (SNO). Dette skjer ofte etter tips fra publikum, men også ved at SNO gjennomfører egen leteinnsats i områder hvor de mistenker at det kan være gaupefamilier.


Dusørordningen

For å øke interessen for å spore gaupe honoreres alle innmeldinger av familiegrupper i Nordland med kr 3000,-. Vilkåret er at Statens naturoppsyn kan dokumentere observasjonen ihht. gjeldende instruks om registrering av familiegrupper av gaupe. Kun spor som SNO dokumenterer i perioden 1. oktober – 28. februar gir rett på dusør. Det vil si at et spor som allerede er kontrollert av SNO ikke kvalifiserer til utbetaling av flere dusører.

Ta derfor kontakt med SNO dersom du finner spor etter en gaupefamilie. Oversikt over SNO-ansatte i ditt nærområde finne du i en lenke i høyre marg.

I tillegg til innmelding av familiegrupper av gaupe direkte til SNO, oppfordres det til at publikum melder fra om både spor- og synsobservasjoner også av enkeltdyr gjennom Rovdatas rapportsystem for store rovdyr (http://www.skandobs.no/).


Resultater fra vinteren 2013/2014

Sist vinter ble det registrert 4 ulike familiegrupper i Nordland. Dette er en nedgang i forhold til de siste årene, og betydelig under bestandsmålet på 10 grupper.

Årsaken til at det ble registrert færre familiegrupper sist vinter kan være sammensatte. Et betydelig antall felte gauper de siste årene har trolig redusert bestanden i flere områder i Nordland. Videre var det vanskelig forhold flere steder i fylket sist vinter, noe som kan ha medført at enkelte familiegrupper ikke ble oppdaget. I tillegg til dette, varierer andelen voksne hunngauper som får fram unger mellom år. I enkelte år vil en stor andel av de voksne hunnene få fram unger, mens det i andre år er en mindre andel som klarer dette.


Mer informasjon

Mer informasjon om gaupebestanden i Norge og om gauperegistrering finnes på Rovdatas nettsider; http://www.rovdata.no/, hvor blant annet rapportene fra bestandsregistreringene av store rovdyr kan lastes ned.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.