Klimatilpasning

Klimatilpasning handler om å begrense eller unngå ulemper grunnet klimaendringer, og dra nytte av eventuelle fordeler.

Klimaendringer kan endre forutsetningene og rammene for mange av kommunens oppgaver; som hvor det kan bygges, hvilke helsetjenester befolkningen vil behøve, hvilke bedrifter og næringsliv kommunen bør legge til rette for og forvaltning av naturen. God og helhetlig planlegging, som tar hensyn til dagens og framtidens klimaendringer, står helt sentralt på veien mot et klimatilpasset samfunn.

På denne siden finner dere veiledning til klimatilpasning og hvilke konsekvenser vi forventer for Nordlandssamfunnet.