På tilsyn i et av Norges mest interessante steinbrudd!

Seljeli dolomittbrudd i Elsfjorden i Vefsn
Seljeli dolomittbrudd i Elsfjorden i Vefsn Foto: Torhild Lamo.

I starten av september var ansatte fra forurensingsseksjonen hos Statsforvalteren på tilsyn på bergverk i Vefsn. Et av stedene som ble besøkt var Seljeli dolomitt som ligger i Elsfjorden.

Publisert 08.09.2021

På tilsyn sjekker vi at miljøbestemmelsene følges. Det kan være sånt som at man lagrer farlig avfall på rett måte og at man ikke har utslipp av farlige stoffer eller steinslam til vassdrag.

For bergverksanlegg er det også relevant å sjekke støynivået og at anleggene ikke støver ned omgivelsene i knuseprosessen.

Hva er dolomitt og hva brukes den til?

Dolomitt er en metamorf, sedimentær kalkstein som brukes til overraskende mye forskjellig! Dolomitt er viktig for landbruket fordi den tilfører magnesium og kalsium til jorda.

Har du hørt om graskrampe? Hvis magnesiuminnholdet i graset er lavt blir magnesiuminnholdet i blodet på beitedyrene lavt og det kan oppstå muskelkramper som fører til dødsfall, særlig hos storfe på våren. I områder med lavt naturlig magnesiuminnhold brukes det derfor gjødsel tilsatt magnesium.

Dolomitt brukes også som industrielt råstoff, blant annet i framstilling av glass og ildfast stein, i papir- og stålindustri, som fyllstoff i maling og lakk og i framstilling av mineralull.

Og akkurat som kua er magnesiumbalansen viktig for folk, og dolomitt brukes derfor også i kosttilskudd!

I Norge har vi mye dolomitt. Det som gjør dolomittbruddet i Seljelia spesielt er at dolomitten her er så rein og derfor kan den også brukes til alle disse tingene.

Oppfølgning av tilsynet

Men selv om virksomheten er viktig som råstoffleverandør er det også viktig at miljøbestemmelsene følges. Etter et tilsyn lages derfor en tilsynsrapport der eventuelle feil og mangler blir tatt opp.

Hvis du er interessert i å lese mer om tilsynet vil tilsynsrapporten bli publisert i tilsynskalenderen som du finner lenke til på denne sida.