Innstramminger i fisket etter laks og sjøørret

Fra båt i Hopen - innenfor Tverlandsbrua i Bodø
Fra båt i Hopen - innenfor Tverlandsbrua i Bodø Foto: Svein Einar Stuen / Statsforvalteren i Nordland.

Miljødirektoratet har nå fastsatt nye fiskeregler for fisket etter laks, sjøørret og sjørøye. Laksefiske i sjøen begrenses. Det samme gjelder for elver med lite laks og der rapporter om fangst mangler

Publisert 23.03.2021

Miljødirektoratet har fått klarsignal fra Klima- og miljødepartementet (KLD) om å vedta nye regler for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i elv og sjø, i tråd med direktoratets innstilling. .

Den nye reguleringen innebærer at det ikke åpnes for laksefiske med faststående redskap i de ni kystregionene sør for Finnmark. 

Se nærmere omtale av dette på Miljødirektoratets hjemmeside.