Jakt på grågås og sanking av egg

Fylkesmannen vil med dette informere om gjeldende jakttider for grågås i Nordland.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.08.2016

Ordinære jakt- og sanketider

For grågås er det  åpnet for jakt i perioden 10. august til 23. desember, jf. forskrift av 01.03.12 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun. Dette gjelder for hele landet med unntak av bl.a. Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner, hvor jakttiden er satt fra 15. august til 23. desember.

Grunneier eller bruker i Nordland kan sanke egg fra fuglereir tilhørende grågås i tiden til og med 15. april.

Om tidligjakt på grågås i 2016

Tidligere jaktstart på grågås i deler av Helgeland er videreført, men nå etter dispensasjon om forsøksordning gitt av Miljødirektoratet.

Fylkesmannen har gjennom forskrift fastsatt 6. april opphevet Forskrift 4. april 2015 nr. 360 om utvidet jakttid på grågås og utviding av periode for eggsanking for perioden 2015–2016 i nærmere angitte områder i kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega, Nordland. Bakgrunnen for oppheving følger av Miljødirektoratets vedtak av 30. november 2015 om dispensasjon for prøveordning for tidligjakta med endring i døgnreguleringen for nærmere angitte områder i de her respektive kommunene fra morgenjakt til jaktutøvelse i tidsrommet 16.00 - 22.00 i perioden 26. juli til 9. august i 2016.

Oppheving av forskrift om utvidet jakttid på grågås mv. gjør at Miljødirektoratets dispensasjon av 30.11.15 vil bli stående alene, og skal legges til grunn for utøvelsen av tidligjakta i 2016.