Visste du at det er driveplikt på alt jordbruksareal?

Det er snart 10 år siden Stortinget bestemte at jordbruksareal skal drives. Begrepet jordbruksareal omfatter dyrka og dyrkbar jord og innmarksbeite.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.02.2019

Formålet med driveplikten er å sikre produksjon av mat, opprettholde jordas produksjonsevne og ivareta kulturlandskapet.

Aktiv drift reduserer risikoen for at arealene bygges ned. Driveplikten har også en naturlig sammenheng med forbudet mot omdisponering av dyrka og dyrkbar jord.

Driveplikten er personlig, og den gjelder for hele den tiden han eller hun eier jordbruksarealene. Eieren kan velge om han vil drive jordbruksarealene selv eller om han vil leie dem bort.

Ved bortleie må det skrives en leieavtale med minst 10 års varighet som underskrives av eier og leier. Eieren kan ikke si opp avtalen i dette tidsrommet. Leieavtalen skal sendes til kommunen.

Det er mulig å søke om fritak fra driveplikten. En slik søknad sendes til og avgjøres av kommunen.

Kommunen og Fylkesmannen skal føre tilsyn med at bestemmelsene om driveplikt overholdes.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.