Kjøtt i Nordland

Storfe på beite
Storfe på beite

Prosjektet Kjøtt i Nordland er nå under oppstart og skal sørge for økt mengde og kvalitet i kjøttproduksjonen i Nordland.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.10.2015

Fylkesmannen i Nordland har gjennom utrednings- og tilretteleggingsmidler, bidratt økonomisk for å få etablert et stort kompetanse- og rekrutteringsprosjekt på kjøtt i Nordland. Bakgrunnen for prosjektet er at det over år har vært en underdekning av storfekjøtt og delvis småfekjøtt. Nordland, som et typisk grovfôrfylke, og med mange dyktige gårdbrukere, har gode forutsetninger for å øke produksjonen. Til dette trengs det både økt kompetanse og rekruttering. Med dette fokuset håper man også å bidra til å styrke økonomien i landbruket i fylket.

Prosjektet eies formelt av Felleskjøpet Agri SA. I tillegg inngår alle de store aktørene på landbruksområdet i Nordland som samarbeidsparter i prosjektet. Dette gjelder næringsaktører som Nortura og TINE, og organisasjoner som Nordland bondelag, Nordland bonde- og småbrukarlag, Norsvin Nordland, Tyr Nordland og Nordland Sau og geit.

Prosjektet vil dekke hele Nordland med en rekke aktiviteter over en treårsperiode. Alle aktiviteter i prosjektet vil være åpen for alle gårdbrukere uavhengig av organisasjonstilknytning. Prosjetleder er Tove Berre. Nærmere informasjon om prosjektet finner du på prosjetets facebookside, følg lenken til høyre på siden.